image banner
Thông tin chính sách lao động-việc làm, an sinh xã hội tới đối tác quốc tế và doanh nghiệp FDI

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội giới thiệu thông tin rộng rãi những nội dung dự kiến sửa đổi và những điểm mới của chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội đến các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là cộng đồng đối tác quốc tế và các doanh nghiệp FDI.

anh tin bai

Ảnh: Tống Giáp.

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo “Thông tin chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, bảo đảm việc làm và an sinh xã hội cho người dân, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và xã hội, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Qua đó, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Những năm qua, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động, việc làm và an sinh xã hội, trong đó có 2 văn bản rất quan trọng là Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Việc làm.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội được giao chủ trì soạn thảo Đề án xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật Việc làm trong năm 2023-2024.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Tống Giáp).

Để góp phần thông tin rộng rãi những nội dung dự kiến sửa đổi và những điểm mới của chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội đến các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là cộng đồng đối tác quốc tế, các doanh nghiệp FDI, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo “Thông tin chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội”.

Đây cũng là cơ hội cho cơ quan soạn thảo chính sách được lắng nghe các ý kiến chia sẻ của các đối tác và doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện chính sách lao động, việc làm và an sinh xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.

Tại hội thảo, các diễn giả tập trung chia sẻ những nội dung quan trọng, nhiều điểm mới của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Luật Việc làm (sửa đổi), quản lý lao động nước ngoài và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP.

Ông Trần Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), cho biết, qua hơn 7 năm thi hành, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế, bất cập. Cụ thể như: Diện bao phủ còn thấp so với tiềm năng; Tính tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội còn chưa cao, tình trạng chậm đóng, trốn đóng diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, địa phương; Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thật sự hấp dẫn; Một số quy định không còn phù hợp bối cảnh, thực tiễn,...

Do đó, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội hướng tới khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành; đáp ứng tốt tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế; nâng cao tính khả thi, phù hợp trong tổ chức thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Về kết cấu, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) gồm 10 chương với 136 điều (tăng 1 Chương và 11 Điều so với Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Nội dung của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) tập trung vào 5 nhóm chính sách. Đó là: Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, linh hoạt; mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; mở rộng diện bao phủ đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội; bổ sung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội; đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả.

11 nội dung lớn trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội bao gồm: Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện; giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hằng tháng từ 20 năm xuống 15 năm; về quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần; bổ sung quy định quản lý thu, đóng nhằm xử lý tình trạng trốn đóng; về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; sửa đổi các quy định phù hợp NQ số 27-NQ/TW; sửa đổi, bổ sung về đa dạng hoá danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội.

Còn theo đại diện Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), phạm vi điều chỉnh của Luật Việc làm tập trung vào một số nội dung chính. Đó là: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm; đăng ký lao động (bổ sung); hệ thống thông tin thị trường lao động (đổi tên); phát triển kỹ năng nghề (bổ sung) và đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp; quản lý nhà nước về việc làm đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung.

Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật Việc làm tập trung vào bốn nhóm vấn đề. Cụ thể là: Quản trị thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, bền vững và hội nhập; hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp là công cụ quản trị thị trường lao động; phát triển kỹ năng nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy tạo việc làm theo hướng bền vững.

Các đơn vị chủ trì soạn thảo cũng lắng nghe và tiếp thu những chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế đối với các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội liên quan; đồng thời, tiếp tục thu thập các ý kiến góp ý làm cơ sở hoàn thiện thể chế chính sách trong thời gian tới.

 

Theo Ngân Anh (Báo Nhân dân)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập