image banner
Quyết liệt đôn đốc thu, giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xuống mức thấp nhất

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trong đó mục tiêu cụ thể là giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xuống mức thấp nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 4208/BHXH-TST chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bảo hiểm xã hội các tỉnh) tăng cường thực hiện các giải pháp đôn đốc thu, giảm nợ tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

anh tin bai

Tư vấn chính sách bảo hiểm cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, thời gian qua bảo hiểm xã hội các tỉnh đã bám sát các chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai nhiều giải pháp thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như: bám sát, đôn đốc đơn vị sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời; gửi thông báo kết quả đóng tới người sử dụng lao động; triển khai thanh tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên…

Nhằm triển khai quyết liệt hơn nữa các giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xuống mức thấp nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

Một là, bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cấp ủy chính quyền địa phương triển khai hiệu quả kịch bản phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thường xuyên báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh tình hình thực hiện đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành và xử lý đơn vị vi phạm việc đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Hai là, đối với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, linh hoạt triển khai các giải pháp như: gửi thông báo đôn đốc; trực tiếp làm việc tập trung hoặc tổ chức theo hội nghị khách hàng; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra...; công khai thông tin dự kiến kiểm tra, thanh tra; chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra, xử lý.

Ba là, đề xuất các cấp có thẩm quyền không khen thưởng, vinh danh đối với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, biểu dương các đơn vị chấp hành tốt nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bốn là, phân công lãnh đạo, trưng tập công chức, viên chức đôn đốc, theo dõi các đơn vị sử dụng lao động trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Từ ngày 15/12/2023, trước 18 giờ 30 hằng ngày đánh giá kết quả việc thực hiện và báo cáo kết quả về Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Việc các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã và đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực, quyết liệt của toàn ngành, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn chủ động, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác thu, giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

Theo đó, các địa phương đã vào cuộc tích cực, như: thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; ban hành các văn bản nhằm tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quy định không xem xét, bình xét đề nghị khen thưởng các cấp đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế không được tham gia đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh… Qua đó, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật cũng như quyền, lợi ích an sinh chính đáng của người lao động và nhân dân.

 

Theo Báo Nhân Dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập