image banner
Lào Cai: Thu thập thông tin người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn 2023 - 2025
Theo đó thực hiện thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Không thực hiện thu thập người lao động làm việc trong lực lượng vũ trang (Công an nhân dân và Quân đội nhân dân).
anh tin bai

Thu thập thông tin về người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 15/10/2023.

Năm 2023 tiến hành thu thập, cập nhật thông tin của toàn bộ người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh theo Mẫu phiếu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH từ ngày 15/10/2023, hoàn thành thu thập thông tin về người lao động vào Mẫu phiếu số 03 trước ngày 10/12/2023. Cập nhật thông tin của người lao động từ Mẫu phiếu số 03 vào phần mềm dữ liệu quản lý quốc gia về dân cư, hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Từ năm 2024 trở đi tiếp tục thu thập, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin về người lao động trên địa bàn gồm: Thu thập thông tin lần đầu đối với người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh (người lao động mới vào độ tuổi); bổ sung, cập nhật các thông tin có thay đổi của người lao động.

Thông tin về người lao động được thu thập gồm: (1) Thông tin cơ bản về nhân khẩu học: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; số căn cước công dân/số định danh cá nhân; nơi đăng ký thường trú; nơi ở hiện tại; đối tượng ưu tiên. (2) Thông tin về trình độ, kỹ năng lao động. (3) Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế: Có việc làm, thất nghiệp, không tham gia hoạt động kinh tế. (4) Thông tin về quan hệ lao động, tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

Lực lượng thực hiện thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động là công chức phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã; tổ trưởng tổ dân phố, trưởng các thôn/bản; đoàn thanh niên, phụ nữ và các lực lượng khác ở cơ sở; công an cấp xã, lực lượng bảo vệ dân phố, công an viên bán chuyên trách.

Việc thu thập, ghi chép các thông tin về người lao động đảm bảo đầy đủ các nội dung theo mẫu và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo tính khách quan, trung thực, chính xác. Đồng thời cơ sở dữ liệu phải được quản lý, lưu trữ bảo mật theo các quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước./.

Thanh Huyền


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập