image banner
Giới thiệu chung

Tải về

Tải về

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH LÀO CAI

 1. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

* Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai được thành lập năm 2007 theo Quyết định số: 271/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh Lào Cai với tên gọi là Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lào Cai. 

– Năm 2018, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Lào Cai được kiện toàn đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai theo Quyết định số: 2299/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

* Trung tâm Dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, được ngân sách dảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn.

Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển dụng lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật.

2. NHIỆM VỤ

Hoạt động tư vấn, gồm:

a) Tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động lựa chọn ngành nghề, phương án đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động để lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng tham gia dự tuyến; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển, sử dụng và quản lý lao động; về quản trị và phát triển việc làm, phát triển nguồn nhân lực;

d) Tư vấn về chính sách lao động, việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

Giới thiệu việc làm cho người lao động.

Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, gồm: 

a) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Giới thiệu lao động cho doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài hoặc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Phân tích và dự báo thị trường lao động.

Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm.

Đào tạo kỹ năng tham gia phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng làm việc khác; giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Ngoài các nhiệm vụ trên, Trung tâm dịch vụ việc làm còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Lao Động – TB&XH và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Trụ sở chính: Số nhà 017, đường Lê Ngọc Hân, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.832.233 – Fax: 02143.835.636         Email: ttdvvl-sldtbxh@laocai.gov.vn.

 


 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập