image banner
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT - TRUNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

I.Thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động

1.Vị trí công việc 1: Lao động kỹ thuật

 • Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý.
 • Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý Lò Cao xưởng Luyện gang.
 • Số lượng (người): 06 người
 • Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.
 • Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026. 8h/ngày, 48h/tuần.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai

  2. Vị trí công việc 2: Lao động kỹ thuật

  - Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý.

  - Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý thiết bị lò cao xưởng Luyện gang

  - Số lượng (người):01 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

   3.Vị trí công việc 3:Lao động kỹ thuật

  - Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật.

  - Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật theo dõi nước lò cao xưởng Luyện gang.

  - Số lượng (người):01 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

  4. Vị trí công việc 4: Lao động kỹ thuật

  - Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật

  - Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý trạm 110KV  xưởng Năng lượng

  - Số lượng (người):01 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

  5. Vị trí công việc 5: Lao động kỹ thuật

  - Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật.

  - Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý trạm oxy  xưởng Năng lượng.

  - Số lượng (người):01 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

  6. Vị trí công việc 6: Lao động kỹ thuật

  - Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật.

  - Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý xưởng Nguyên liệu Thiêu kết

  - Số lượng (người):03 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

   7. Vị trí công việc 7: Lao động kỹ thuật)

   - Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật.

  - Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý lò chuyển  xưởng Luyện thép

  - Số lượng (người):03 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

  8.Vị trí công việc 8: Lao động kỹ thuật

  - Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật.

  - Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý phòng An toàn Môi trường

  - Số lượng (người):01 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

  9.Vị trí công việc 9: Lao động kỹ thuật

   -Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật.

  - Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý bộ phận đúc liên tục xưởng Luyện thép.

  - Số lượng (người):03 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

  10.Vị trí công việc 10: Lao động kỹ thuật

  - Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật.

  - Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý bộ phận Cầu trục xưởng Luyện thép.

  - Số lượng (người):01 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

  11.Vị trí công việc 11: Lao động kỹ thuật

   - Chức danh công việc: Cán bộ kỹ thuật.

  - Mô tả công việc: Cán bộ kỹ thuật/quản lý xưởng Luyện thép

  - Số lượng (người):01 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

  12.Vị trí công việc 12: Lao động kỹ thuật

  - Chức danh công việc: Cán bộ phòng Vật tư.

  - Mô tả công việc: Cán bộ mua sắm vật tư, thiết bị.

  - Số lượng (người):01 người

  - Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm: Làm việc từ 05 năm trở lên trong các nhà máy sản xuất gang thép.

  - Mức lương: 8.000.000 VNĐ

  - Thời gian làm việc: 02 năm kể từ  10/01/2024 đến 09/01/2026.

  - Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

  II. Hình thức, thời gian tuyển dụng, hồ sơ ứng tuyển

  -    Hình thức tuyển dụng:   Phỏng vấn trực tiếp tuyển dụng.  

 • Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng: từ ngày 15/01/2024  đến hết ngày 30/01/2024.
 • Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

+ Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

+ Sơ yếu lý lịch.

+ Giấy xác nhận quá trình công tác, kinh nghiệm làm việc.

+ Giấy khám sức khỏe.

-  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng/ phỏng vấn: Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung (VTM) trụ sở chính Công ty  tại Khu Công nghiệp Tằng Loỏng - Thị trấn Tằng Loỏng - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

- Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai.  Số 017 Đ. Lê Ngọc Hân - Phường Lào Cai – TP Lào Cai.Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập